แผนงาน MYN Miniproject Report

ฝ่ายงานลุ่มน้ำโขง
MYN – เตรียมงานประสานงานเยาวชน 6 ประเทศ
-ในวันที่ 10 – 11 มี.ค. 51 ติดตามงานวิจัย   
Miniproject  ของเยาวชนลาวบ่อแก้ว
-เตรียมการประชุมเครือข่าย MYN
-งานอบรมทักษะนักจัดการศึกษาพิเศษ
-ดูเอกสารต่างๆเกี่ยวกับงาน MYN

The above text describes a ‘Miniproject’ of the Mekong Youth Net in Laos. We apologise for not having a detailed translation for you of this post from the early days of the DEPDC/GMS Blog.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: