เวทีลุ่มน้ำโขง Mekong Youth Net Forum

วันที่ 24-26 มีนาคม 2551 มีเวทีประชุมลุ่มน้ำโขง โดยจะมีเยาวชน MYN 1-4 เข้าร่วมประชุมด้วยพร้อมกับMYN 5บางคนที่จะเข้ามาร่วมรับฟังในเวทีครั้งนี้

The above text describes a forum of the Mekong Youth Net in March 2008. We apologise for not having a detailed translation for you of this post from the early days of the DEPDC/GMS Blog.

Advertisements

Posted on March 22, 2008, in Mekong Youth Net. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: