โครงการ Mekong Youth Net Media Campaign

bey1.jpg

นสื่อ รณรงค์ 
โครงการอบรมทักษะชีวิตพิชิตภัยทางเพศ    / นันทนาการ(ทักษะชีวิต)

ในส่วนของเดือนนี้เป็นช่วงเตรียมอบรมโครงการทักษะชีวิตพิชิตภัยทางเพศ. กับทางโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  เตรียมทีมงาน เตรียม. หลักสูตร เตรียมคู่มืออุปกรณ์จะเริ่มเดินทางอบรมตั้งแต่เปิดเทอมเป็นต้นไป.


จะอบรม เดือนละสองโรงเรียน เป็นอย่างต่ำ  และที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปอบรมทักษะชีวิตที่โรงเรียนบ้านป่าเหมือน ให้กับเด็ก
นักเรียนชั้น ประถมปีที่ 6 รวมทั้งหมด 52 คน โดยใช้เวลาในการอบรม 2 ชั่วโมง  13.00-16.00 น.น้องๆ ที่เข้าร่วมอายุอยู่ระหว่าง 12-14 ปี โดยสุดท้ายน้องๆ ก็ได้รับความรู้ความเข้าในการปกป้องตัวเองให้รอดพ้นจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศทางทีมงานได้ทำการแจกใบประเมินผลก่อนอบรมและหลังอบรมเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่น้องๆ ได้อบรมไปแล้ว  

Media Campaign / Life skills training

The above text describes a media training of the Mekong Youth Net to educate youth about sexual abuse. We apologise for not having a detailed translation for you of this post from the early days of the DEPDC/GMS Blog.


Advertisements

One thought on “โครงการ Mekong Youth Net Media Campaign

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: